Niemelodyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melodyczne

 

 

 

 

 


 

 

 

Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Instrumenty perkusyjne-bęben

 

 

 

 

   Bęben wielki jest to walec obciągnięty skórą lub błoną( z jednej
strony lub po obu), w którą uderza się drewnianymi pałeczkami, obitymi
filcem. Bęben wielki ma niski donośny głos-w orkiestrze dętej słychać
go z bardzo dużej odległości.